Produkt: Jag saknar dig… (Schwedisch)

Jag saknar dig… (Schwedisch)

Den mångfald av begravningsformer som finns idag, kräver mycket av en avlidens anhöriga när det gäller val av begravnings- och gravform.
5,50 €
Österreich: 6,50 € Schweiz: 6,60 CHF International: 6,50 €
Inkl. Mehrwertsteuer und Versand. | AGB
Lieferzeit: 2-3 Werktage

„Den mångfald av begravningsformer som finns idag, kräver mycket av en avlidens anhöriga när det gäller val av begravnings- och gravform. Beslut måste oftast fattas på kort tid och deras konsekvenser är inte alltid genomtänkta. Vi välkomnar därför alla ansträngningar till att förmå människor att tidigt och individuellt ta ställning till det slutgiltiga beslutet.

Även kyrkogårdsförvaltningar och de företag som samarbetar med dessa oroar sig för begravningskulturens framtid. Vi delar denna oro med utgivarna. Boken ”jag saknar dig …” är därför värd stor uppmärksamhet. Och vi förknippar detta med förhoppningen att ett väl genomtänkt beslut ska fattas senare under sorgetiden.“

Arbetsgrupp kyrkogård och minnesmärke (AFD)

1.  edition, 44 sidor